دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات | www.srbiau.ac.ir


ثبت نام نقل و انتقالات دانشجویان شاهد و ایثارگر


 ((   اطلاعیه   ))

برابر اعلام سایت اداره کل امور ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی بدینوسیله به اطلاع می رساند :  

پذیرش ثبت نام نقل و انتقالات دانشجویان شاهد و ایثارگر برای نیمسال دوم سال تحصیلی 92-91 (بهمن ماه) از تاریخ 15 آبان ماه لغایت 15 دی ماه از طریق سایت  امور ایثارگران ( esargaran.iau.ir ) آغاز می شود لذا از کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر متقاضی نقل و انتقال درخواست می شود ابتدا با توجه به راهنمای سایت نسبت به عضویت اقدام و سپس با توجه به آیین نامه و مقررات نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند . 
(
اعلام نتایج از طریق همین سایت به اطلاع  متقاضیان خواهد رسید )